Meteen naar de inhoud

FCI IGP reglement 2019

VZH

V.Z.H. Verkeers zekere Hond
De test over “gedrag en kennis van zaken voor de geleider” wordt in Nederland op dit moment
nog niet ingevoerd.

Toegelaten zijn honden van alle rassen, en grootte. De toelatingsleeftijd wordt door de NKO
vastgelegd maar mag niet onder de twaalf maanden liggen.

Honden welke in het eerste deel, op het terrein geen 70% der punten behalen, worden niet toegelaten in deel B (verkeer). Aan het einde van het examen worden geen punten aangegeven, enkel de melding Geslaagd of Afgewezen, en wordt de kwalificatie van de keurmeester bekend
gemaakt. Het examen geldt als geslaagd indien in het eerste deel 70% van de punten werd behaald en als de keurmeester oordeelt dat de combinatie geslaagd is in het deel verkeer.
Het is de keurmeester echter toegestaan dat, indien de organisator dit wenst, een volgorde op te stellen.
Het behalen van een VZH certificaat is voorwaarde voor alle verdere examens van dit examenreglement. Het VZH examen is naar believen te herhalen maar kan binnen één examen maar een keer worden behaald. Het examen is, ongeacht het resultaat in het hondenlogboek te vermelden.

Beschrijving van het examen: (Verkeers zekere hond met verkeerszekerheidsdeel (VZH)
Een schotproef wordt bij het VZH niet uitgevoerd
De oefening bijzonderheden en de oefening beschrijving zijn te vinden in het algemene deel.
Lijn volgen 15 punten
Vrij volgen 15 punten
Opgelet: uitzonderingsbepaling voor VZH in het algemene deel
Zitoefening 10 punten
Opgelet: uitzonderingsbepaling voor VZH in het algemene deel
Afliggen in combinatie met voorroepen 10 punten
Opgelet: uitzonderingsbepaling voor VZH in het algemene deel
Afliggen van de hond met afleiding 10 punten 

Examen in het verkeer
Algemeen
De hiernavolgende oefeningen vinden plaats buiten het oefenterrein in een geëigende omgeving.
De AK bepaalt met de WL waar en op welke manier de oefeningen in het verkeer (op straten, wegen en plaatsen) zullen verlopen. Het verkeer mag hierbij niet verstoord worden.
De uitvoering van het gedeelte in het verkeer mag niet op een oppervlakkige manier gebeuren. Punten worden voor de afzonderlijke oefeningen in dit deel niet gegeven.
De totale algemene indruk welke de AK over het gedrag van de HD heeft bepaald of hij slaagt of niet.
De hiernavolgende omschrijvingen van de oefeningen zijn suggesties en kunnen door de AK worden aangepast. De AK kan indien hij dit noodzakelijk acht een bepaalde oefening laten herhalen of variëren.

Uitvoering. (onderstaande oefeningen zijn in ieder geval uit te voeren maar mogen door de NKO verder worden uitgebreid)
Ontmoeten van personen.

Op aanwijzing van de AK volgt de geleider met zijn aangelijnde hond op het voetpad een bepaald traject.
 De AK volgt het team op een gepaste afstand. De hond dient aan de linker kant met de schouder op kniehoogte van de geleider, gewillig te volgen met doorhangende lijn. Tegenover voetgangers en ander verkeer heeft de hond zich onverschillig te gedragen. Op zijn weg wordt de hond door een voorbijlopende persoon de pas afgesneden. De hond dient zich neutraal en onbevangen te gedragen. De geleider met zijn hond gaan dan in een groep van ten minste 6 personen. In de groep spreekt de geleider iemand aan en geeft hem een handdruk. De hond moet op teken van de geleider rustig naast hem gaan zitten of gaan liggen en moet zich gedurende dit kort oponthoud rustig gedragen.

Gedrag tegenover een fietser.
De geleider gaat met zijn aangelijnde hond op een bepaald traject en wordt ingehaald door een fietser die daarbij de bel laat rinkelen. Op een grote afstand draait de fietser en komt de geleider tegemoet gereden. Dit voorbij rijden dient zo te gebeuren dat de hond zich tussen de geleider en de fietser bevindt. De aangelijnde hond heeft zich tegenover de fietser rustig te gedragen.

Gedrag tegenover auto’s.
De geleider gaat met zijn aangelijnde hond meerdere auto’s voorbij. Daarbij wordt één der auto’s gestart. Bij een andere auto slaat men een deur dicht. Terwijl de geleider met zijn hond verder gaat stopt een auto naast hen en de chauffeur draait het raampje open en vraagt een
inlichting aan de geleider. De hond dient op aangeven van de geleider rustig te gaan zitten of te gaan liggen. De hond dient zich rustig te gedragen tegenover verkeer en de daarbij horende geluiden.

Gedrag tegenover joggers of inline skater.
De geleider loopt met zijn aangelijnde hond op een rustige weg. Tenminste twee joggers lopen hen voorbij zonder hun tempo te verminderen. Als de joggers uit het blikveld verdwenen zijn komen opnieuw twee joggers de hond tegemoet zonder hun snelheid te minderen.
De hond hoeft niet correct te volgen maar mag de joggers ook niet hinderen.
Het is toegestaan dat de geleider zijn hond bij het voorbijlopen in zit of af positie brengt. In plaats van de joggers kunnen ook twee inline – skaters ingezet worden.

Gedrag met andere honden.
Tegenover een voorbijkomende en een tegemoetkomende hond van een andere geleider moet de hond zich neutraal gedragen. De geleider kan de hond bij het voorbijlopen van de andere hond een extra commando “voet” geven of de hond tijdens het passeren in de zit of
af positie brengen. Gedrag van een in het verkeer alleen achtergelaten hond. 

Gedrag tegenover dieren.
Op aanwijzing van de AK loopt de geleider met zijn aangelijnde hond op een rustige weg.
Na een korte wandeling houdt de geleider halt en bevestigt de lijn aan een boom, een ring of iets dergelijk. De geleider gaat uit het zicht van de hond. De hond mag staan, zitten of liggen. Tijdens de afwezigheid van de geleider loopt een voorbijganger (persoon die deze opdracht krijgt) met aangelijnde hond (hiervoor geen drukke hond inzetten) op een afstand van 5 passen voorbij.
De alleen gelaten hond moet zich tijdens de afwezigheid van de geleider rustig gedragen. De hond moet de voorbij lopende hond zonder aanvalsuitingen (trekken aan de lijn en of aanhoudend blaffen etc.) of te willen bijten laten passeren. Op aanwijzing van de AK wordt de
hond door de geleider opgehaald.


Bemerking.
Het is aan de dienstdoende AK om te beslissen of hij alle oefeningen op dezelfde plaats laat
uitvoeren of dat voor bepaalde oefeningen een andere locatie wordt opgezocht.

Neem contact met ons op

Ons adres:
Rottweiler Werkgroep Flevoland 
Weteringweg 7 
1358 AK Almere.

Robin Mangold en/of Mario Montes Klaver via rwf-almere@hotmail.com 
of per telefoon 06-45734576 / 06-30416473

Bankgegevens: NL71ABNA0404977774

Indien u verhinderd bent voor de cursus, graag even tijdig afmelden bij uw EIGEN instructeur! 

Ons adres

Weteringweg 7, 1358 AK Almere​