Meteen naar de inhoud

NRC – Pakwerkersdag 2017

 • door

Tijdschema  Pakwerkersdag

Opening om 09.00

Tijd Nr.

Voor Cert.

Naam vereniging Naam pakwerker Uitslag
09.30-09.50 1

C

RW Hoogeloon Tom van Borrenbergen
09.50-10.10 2

C

RW Flevoland Pascal Spaan
10.10-10.30 3

C

RW Emmen Roy Veltink
10.30-10.45

Koffie pauze

10.45-11.15 4

B

HV Den Hartel Martin Rietdijk
11.15-11.45 5

A

HSV De Duiventoren David Alders
11.45-12.30

Middag pauze

12.30-13.00 5

A

AV de Verdedigingshond Fabian van Aalsburg
13.00-13.30 6

A

Catharina de Leeuw
13.30-14.00 7

A

RW Flevoland Sylvano Baas

14.15

Uitreiking certificaten

2016 Pakwerkersdag

Op zondag 26 februari 2017 organiseert de Nederlandse Rottweilerclub de NRC Pakwerkersdag 2017.

Dit jaar wordt de NRC Pakwerkersdag gehouden op het terrein van de RW Flevoland, te Almere.

Als keurmeester zal de heer W. Spies aanwezig zijn. Deze keurmeester is geen onbekende in de Rottweiler wereld en zal ongetwijfeld naar eer en geweten de pakwerkers beoordelen.

Deze dag is traditioneel het begin van het evenementen seizoen van de NRC,  en het is daarom een mooie gelegenheid voor de Rottweiler liefhebbers om elkaar te ontmoeten in dit nieuwe jaar en ervaringen uit te wisselen.  Het is ook een mooie gelegenheid om onze pakwerkers aan het werk te zien, en ze door onze aanwezigheid te laten merken dat we hun werk waarderen.  Tijdens deze dag staan de pakwerkers in het middelpunt van de belangstelling, aangezien zij beoordeeld worden en niet de honden.

Gedurende de pakwerkersdag  zullen de nieuwe pakwerkers proberen een eerste stap te zetten naar een C beoordeling. De huidige C en B pakwerkers zullen proberen hun huidige kwalificatie te verbeteren.  De pakwerkers die A worden of blijven, zij worden aangemerkt als NRC wedstrijd pakwerker, en zij zullen in principe de NRC wedstrijden in 2017 gaan draaien.

Inschrijven:  

Pakwerkers kunnen zichzelf inschrijven middels het inschrijfformulier wat te vinden is op de website van de Nederlandse Rottweiler Club,  www.rottweiler.network. Als alternatief kan een volledig ingevuld inschrijfformulier ingestuurd worden naar het volgende e-mail adres: Sporthondennrc@rottweiler.network

Sluiting inschrijving:  

De inschrijving sluit op 16 februari 2017. Na deze  datum krijgen alle pakwerkers een bevestiging van hun inschrijving met hierbij een tijdschema en overige informatie.

Parkeren deelnemers:

Om het parkeren te vergemakkelijken wordt aan de deelnemers gevraagd de namen van de hondengeleiders die met ze meekomen,  door te geven waarna de juiste parkeerkaart toegestuurd kan worden.

Niet toegestane middelen:

Voor de geleiders die hun honden inzetten, het gebruik van parforce middelen is tijdens dit evenement uiteraard verboden (gebruik enkel een grove schakelketting of een normale halsband).

Pakwerkersreglement:  

Er is dit jaar geen wijziging in het pakwerkersreglement, maar neem het reglement nog eens door zodat u op de dag zelf niet voor een verrassing komt te staan.

Locatie gegevens:

Rottweiler Werkgroep Flevoland

Weteringweg 7

1358 AK Almere

De NRC pakwerkersdag staat ieder jaar garant voor een gezellige hondensport dag, wij hopen u dan ook in grote aantallen op deze dag te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

COS – NRC Sporthonden

www.rottweiler.network

Algemeen

 

Ieder jaar organiseert de Commissie Ondersteuning Sporthonden (COS) van de NRC een beoordelingsdag voor NRC pakwerkers (de NRC pakwerkersdag). Deze dag wordt bij voorkeur gehouden op de zondag van het laatste volle weekend in februari.

De NRC pakwerkersdag wordt gehouden bij RW Flevoland of bij de ENRW.

Alle NRC pakwerkerspaspoorten worden op deze dag bijgewerkt met de laatste gegevens en afgestempeld door de COS.

De NRC pakwerkerspaspoorten afgifte, geschiedt door en onder verantwoordelijkheid van de COS. De aanvraag kan ingediend worden bij de COS, met inlevering van twee recente pasfoto’s.

Om in aanmerking te komen voor een NRC pakwerkerspaspoort moet minimaal een C kwalificatie overlegd kunnen worden (dit geldt vanaf 21 november 2014).

 Het pakwerkerspaspoort dient elk jaar bij aanvang van de NRC pakwerkersdag bij de COS ingeleverd (toegestuurd) te worden, om dan vervolgens te worden afgestempeld.

De beoordeling van de pakwerkers op de NRC pakwerkersdag kan alleen geschieden door africhtingskeurmeesters erkend door de Raad van Beheer en / of door de F.C.I..

Pakwerkers die ingezet worden voor een examen moeten in het bezit zijn van een voor het lopende jaar afgestempeld NRC pakwerkerspaspoort.

Op NRC wedstrijden mogen alleen pakwerkers werken die in het bezit zijn van een geldige A of B kwalificatie.

Op het NRC Africhtings Kampioenschap mogen alleen pakwerkers werken die in het bezit zijn van een geldige NRC A kwalificatie. Indien er binnen de NRC hieraan niet voldaan kan worden, kiest de COS een geschikte pakwerker van een andere werkhonden vereniging.

Voor pakwerkers van een andere werkhonden vereniging dient, bij kwalificatie wedstrijden, schriftelijk toestemming te worden gevraagd bij de COS.

Voor pakwerkers van een ander land dient schriftelijk toestemming te worden gevraagd bij de COS, die toestemming vraagt bij de CWH RvB.

Pakwerkers reglement – Kwalificaties

 • Op de NRC pakwerkersdag kunnen de pakwerkers een C, B of A kwalificatie behalen.
 • De door de pakwerker behaalde kwalificatie op de NRC pakwerkersdag wordt door de COS in het NRC pakwerkerspaspoort vermeld en afgestempeld.
 • De behaalde kwalificatie is alleen het komende jaar uitsluitend geldig indien voorzien van het COS stempel voor dat jaar.
 • Nieuwe pakwerkers die in het verleden nog nooit een kwalificatie behaald hebben kunnen het eerste jaar alleen een C kwalificatie behalen, een jaar later kan de B kwalificatie behaald worden. Na het behalen van een B kwalificatie kan het jaar daarop een A kwalificatie behaald worden.
 • Pakwerkers die in het verleden kwalificaties behaald hebben (pakwerkers van zowel de NRC als van overige rasverenigingen) kunnen hun laatst bepaalde  kwalificatie gebruiken als start kwalificatie (zie ook *).
 • Als een pakwerker niet verschijnt op de NRC pakwerkersdag, dan zakt hij voor het komende jaar in kwalificatie (zie ook *).

Tijdens de NRC pakwerkersdag wordt begonnen met de beginnende pakwerkers die opgaan voor C kwalificatie, daarna de pakwerkers die opgaan voor hun B kwalificatie, gevolgd door de pakwerkers die opgaan voor hun A kwalificatie.

C kwalificatie – pakwerkers die opgaan voor een C kwalificatie, draaien twee honden op de NRC pakwerkersdags. Zij laten met deze twee honden een IPO I en een IPO III programma zien. Bij voorkeur worden Rottweilers gebruikt, dit is geen verplichting.

B kwalificatie  – pakwerkers die opgaan voor een B kwalificatie, draaien op de NRC pakwerkersdag drie honden. Zij laten met deze drie honden een IPO I, IPO II en een IPO III programma zien, waarbij voor het IPO III programma (laatste hond) een Rottweiler gebruikt dient te worden.

A kwalificatie – pakwerkers die opgaan voor een A kwalificatie draaien op de NRC pakwerkersdag drie honden. Zij laten met deze drie honden drie maal het IPO III programma zien. Van deze drie honden dienen minimaal de laatste twee honden Rottweilers te zijn.

Nadat een pakwerker zijn honden heeft afgewerkt krijgt hij van de keurmeester direct zijn beoordeling. Deze beoordeling geldt voor de kwalificatie waarvoor de pakwerker opgaat. Een C pakwerker kan binnen zijn kwalificatie een goed behalen. Een B pakwerker kan binnen zijn kwalificatie een zeer goed of uitmuntend behalen. Een A pakwerker kan binnen zijn kwalificatie alleen uitmuntend behalen.

Goed                     =>           80 – 90 punten

Zeer goed           =>           91 – 95  punten

Uitmuntend       =>           96 – 100 punten

Pakwerkers reglement – Bijlage

De uitrusting van de pakwerker moet bestaan uit:

 • Beschermjas
 • Beschermbroek
 • Bijtmouw
 • Softstok
 • Schoeisel. Het schoeisel dient dusdanig te zijn dat rekening wordt gehouden met de omstandigheden. Het schoeisel mag geen metalen noppen bevatten.

*) Ter verduidelijking van de start kwalificatie

Indien een pakwerker op de pakwerkersdag verschijnt dan geldt zijn kwalificatie van het voorgaande jaar als start kwalificatie. Bij een voldoende aantal punten behaald de pakwerker zijn eerstvolgende kwalificatie voor dit jaar. De kwalificatie behaald bij NBG of bij een andere rasvereniging wordt eventueel overgenomen.

Een clubpakwerker is een pakwerker waarvan de C kwalificatie verlopen is.

Men kan dus van ongecertificeerd of clubpakwerker naar C, van C naar B , van B naar A.

 Een pakwerker die niet meedoet aan de PW dag gaat dat jaar automatisch een kwalificatie terug. De pakwerker gaat dan van A naar B, van B naar C of van C naar clubpakwerker. 
Indien er een goede rede is om van bovenstaande af te wijken, moet betreffende pakwerker tijdig een verzoek indienen bij de COS / HB.  Te denken valt aan langdurige blessure, verblijf buitenland, een oud A pakwerker die terugkeert, etc.  

De voorwaarden kunnen per jaar worden bijgesteld, met instemming van de werkgroepen tijdens de overlegvergadering.

Aanpassingen in het pakwerkersreglement zijn pas van kracht na NRC HB goedkeuring.

In andere gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslist de COS in overleg met NRC HB.

Voorwaarden voor deelname aan pakwerkersdag NRC:

 1. U dient in het bezit te zijn van een geldig N.R.C. pakwerkerspaspoort en een geldige N.R.C.- lidmaatschapskaart 2017. Deze documenten moet u op de betreffende dag voorleggen.

(Als een pakwerker nog niet in het bezit is van een N.R.C. pakwerkerspaspoort kan hij deze aanvragen bij Fannie Pennings, lid van COS.  Hierbij dienen 2 pasfoto’s en de gegevens van de pakwerker opgestuurd te wordenaar onderstaand adres:  Fannie Pennings, Nachtegaal 3, 5763 BK Milheeze. )

 1. De kosten voor de inschrijving zijn € 20,- per pakwerker.(Het paspoort en het inschrijfgeld zal bij aanvang van de pakwerkersdag in ontvangst genomen worden door een aanwezig lid van de COS. Het aftekenen van de paspoorten wordt door de wedstrijdleider van de dag gedaan).
 2. Nieuwe pakwerkers die in het verleden niet eerder een kwalificatie behaald hebben kunnen het eerste jaar alleen een C kwalificatie behalen.(Pakwerker ontvangt na het behalen van de C kwalificatie het NRC pakwerkerspaspoort) 
 3. Aantal honden en ras wat ingezet moet worden (het is van belang dat de honden het programma kunnen draaien, ze hoeven niet in het bezit te zijn van het betreffende certificaat):
  1. Voor een C – kwalificatie werkt de pakwerker met twee honden, in volgorde een IPO I  en een IPO III programma af. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van Rottweilers, dit is echter niet verplicht.
  2. Voor een B – kwalificatie werkt de pakwerker met drie honden, in deze volgorde een IPO I een IPO II en een IPO III programma af. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van Rottweilers, echter alleen de laatste hond is verplicht een Rottweiler.
  3. Voor een A – kwalificatie dient de pakwerker met drie honden het IPO III programma te laten zien. De laatste twee honden dienen een Rottweiler te zijn, de eerste hond bij voorkeur ook een Rottweiler maar dit mag een ander ras zijn.
 4. Voor de geleiders die hun honden op deze dag inzetten, het gebruik van parforce middelen is verboden.

Inschrijving voor 16 februari 2017, direct via het formulier op de NRC website, of mailen naar: Sporthondennrc@rottweiler.network